Posts Tagged ‘ เขียนเรื่อง ’

บล็อก [blog] คือ อะไร???

Blog มาจากคำว่า Web + Log = Weblog  กลายเป็น Blog เป็นเว็บไซด์ประเภทหนึ่ง ที่สามารถเขียนอะไรได้หลายอย่าง ตามแต่เจ้าของบล็อก หรือ Blogger อยากจะเขียนหรืออยากให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นไดอารี่บันทึกเรื่องราวส่วนตัว แหล่งรวบรวมข่าวสาร ข้อความ แบ่งปันความรู้ รูปภาพ วีดีโอ แลกเปลี่ยนไอเดีย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งที่มีสาระหรือไม่มีสาระก็ยังได้ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมลิงค์อีกด้วย โดยเจ้าของบล็อกสามารถเข้าไปอัพเดตข่าวสารหรือเขียนบทความที่บล็อกของตนเองได้ทุกที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะใช้อินเตอร์เน็ตผ่านเครื่อง PC, Notebook, Smart Phone หรือ Tablet ก็ตาม ซึ่งจะทำให้เจ้าของบล็อกไม่พลาดการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่านได้ทั่วโลก

การจะมีพื้นที่บล็อกเป็นของตนเอง ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ผู้เขียนบล็อกสามารถใช้งานบล็อกได้ทันที หลังจากที่สมัครขอใช้พื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้าน HTML หรือการทำเว็บไซด์แต่อย่างได ขอเพียงแค่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตบ้างก็พอ ในขณะนี้มีผู้ให้บริการบล็อกฟรีและเสียค่าใช้จ่ายให้เลือกใช้อยู่มากมายทั้งในและนอกประเทศ บล็อกฟรีที่ได้รับความนิยม เช่น  blogspot, blogger, bloggangexteen, oknation, edublog, google sites หรือ wordpress.com จะมีระบบบริหารจัดการบล็อกให้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนหน้า เขียนเรื่อง โพสรูป แชร์ไฟล์ แบ่งปันวีดีโอ จัดหมวดหมู่ กระปรับแต่งรูปภาพส่วนหัว/พื้นหลัง การเชื่อมโยงกับเครื่องมือ Social Media อื่น ๆ อีกมากมาย เจ้าของบล็อกจึงมีหน้าที่ในการจัดการเนื้อหาบทความของตนเองเท่านั้นก็เพียงพอ

Blog เป็นที่ซึ่งเราสามารถเขียนเรื่องราวที่เราสนใจได้อย่างอย่างต่อเนื่อง โดยเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ จะอยู่ถูกทำให้ไปอยู่บนสุด ซึ่งจะทำให้ผู้อ่าน เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของบล็อก และสามารถอ่านเนื้อหาใหม่ ๆ ได้เสมอ ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมบล็อกยังสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อท้ายเรื่องที่อ่านได้ด้วย หากเจ้าของบล็อกอนุญาตให้แสดงความคิดเห็น ซึ่งทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน โดยผู้เขียนจะสามารถทราบถึงความคิดเห็นของผู้อ่าน และยังตอบกลับความคิดเห็นนั้น ๆ ได้ทันทีอีกด้วย

Blog ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะกับวงการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการนำบล็อกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกาศข่าวสาร การเพิ่มเติมเนื้อหาบทเรียน แบ่งปันรูปแบบการสอน ใบงาน การให้การบ้าน การแสดงความคิดเห็นระหว่างครูกับนักเรียน รวมถึงการเผยแพร่ผลงาน ซึ่งกำลังเป็นที่รู้จักกันมากในปัจจุบัน

รู้อย่างนี้แล้ว .. อยากมีบล็อกเป็นของตัวเองหรือยังคะ???

เด็กหญิงที่ราบสูง
2012/07/01

ข้อมูลอ้างอิง
http://th.wikipedia.org; http://tep.uoregon.edu; http://edublogs.org; http://www.mindphp.com; http://www.thaiblogonline.com

Advertisements
Advertisements