Archive for the ‘ การเขียนหน้า ’ Category

เรื่องกับหน้า ต่างกันอย่างไร

ในรูปแบบของบล็อกจะมีเครื่องมือในการเขียนอยู่ 2 แบบ คือ
1.    เรื่อง (post)
2.    หน้า (page)

มีหลายคนสงสัยว่า เรื่อง (post) กับ หน้า (page) มีหน้าที่การใช้งานต่างกันอย่างไร
ในเมื่อรูปแบบการเขียนก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย

จะขออธิบายรูปแบบของ หน้า (page) ก่อนนะคะ  หน้าจะใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย หรือแทบจะมีมีการเปลี่ยนแปลงเลยในอนาคต

เช่น

About ME – หน้านี้ทำหน้าที่ในการอธิบาย/บอกว่า เจ้าของบล็อกเป็นใคร ทำอะไรอยู่ที่ไหน
About Blog – บอกเล่าเกี่ยวกับเนื้อหา/จุดประสงค์/เป้าหมาย ที่จะนำเสนอในบล็อก ใครผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถมาอ่านตรงนี้ได้
Contact Me/Us – หน้านี้ควรใส่ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของบล็อกกับผู้อ่าน จริง ๆ แล้ว หน้านี้ไม่ต้องมีก็ได้ โดยอาจจะใส่ข้อมูลไว้ที่หน้า About แทน
Guest Book (สมุดเยี่ยม) – มีไว้ให้ผู้อ่านได้ลงชื่อ/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อก

และอีกหนึ่งหน้าสำหรับครูก็คือ …
หน้าหลักสูตร/จุดประสงค์ของรายวิชาที่สอน เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใส่เนื้อหาลงไปทั้งหมดนะคะ

แล้ว เรื่อง (post)  มีไว้ทำไม
ในรูปแบบของบล็อกนั้น เรื่อง มีบทบาทสำคัญที่สุด ที่จะทำให้บล็อกมีความเคลื่อนไหว
เพราะโดยปกติแล้วเรื่องที่เขียนใหม่ล่าสุดจะไปอยู่บนสุดของหน้าแรก
เมื่อมีเรื่องใหม่กว่ามาอีก เรื่องที่ใหม่น้อยกว่าก็จะถูกดันให้ต่ำลงไป
ซึ่งจะทำให้บล็อกมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ไม่นิ่งเหมือนการเขียนหน้า
และที่สำคัญคือ จะมีวันที่กำกับให้รู้ว่าเรื่องนั้น ๆ ถูกเขียนขึ้นเมื่อไหร่ด้วย
จึงทำให้ผู้อ่านได้ทราบว่าเรื่องที่อ่านอยู่นั้นเพิ่งถูกเขียนหรือเขียนมานานแล้ว

เด็กหญิงที่ราบสูง (ครูนิ)

Advertisements
Advertisements