Archive for the ‘ รูปแบบบล็อกการศึกษา ’ Category

หมวดหมู่นั้น สำคัญไฉน

หลายคนคงจะยังนึกภาพของ “หมวดหมู่” ไม่ออก
และก็จะมีคำถามว่า…
หน้าตามันเป็นแบบไหน มีไว้ทำอะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับบล็อก

ถ้ายังนึกไม่ออก ให้ลองนึกภาพของแฟ้มงานเอกสารของเรา
เช่น
1) ภาษาอังกฤษ ป. 1
2) ภาษาอังกฤษ ป. 2
3) ภาษาอังกฤษ ป. 3

เมื่อมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาอังกฤษ ป. 1
เราก็เอาเอกสารฉบับนั้นเข้าแฟ้มหมายเลข 1
และในแฟ้มใหญ่ ก็จะมีแฟ้มย่อย ๆ อยู่ในนั้นด้วย
เช่น แฟ้มภาษาอังกฤษ ป. 1 อาจจะมีแยกเป็นใบงาน / การบ้าน / คะแนน
เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและค้นหา เมื่อต้องการเอกสารนั้น
ในทางเดียวกัน การจัดหมวดหมู่ในบล็อก
ก็จะทำให้ง่ายต่อการเก็บและสะดวกในการค้นหาด้วย
อย่าลืมว่า…
ผู้อ่านที่เข้ามาบล็อกเรานั้น มีหลากหลาย ไม่ได้มีเฉพาะนักเรียนของเราเท่านั้น
คนที่เข้ามาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง

สมมุติว่าเข้ามาแล้วถูกใจบทความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ป.1
และอยากอ่านเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ป. 1
ก็สามารถหาอ่านได้จากหมวดหมู่นั้น ๆ
และอีกหนึ่งประโยชน์ของ “หมวดหมู่”
ก็คือ…
ทำให้เจ้าของบล็อกเองสามารถเขียนเรื่องได้เรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
โดยเขียนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่ตั้งไว้นั่นเอง…

เด็กหญิงที่ราบสูง (ครูนิ)

Advertisements
Advertisements